วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ เลขที่ 1 หมู่15 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร:053 596 530